ภาพพื้นหลัง

บริการด้านกฎหมาย

บริการด้านกฎหมาย

ไม่ใช่แค่เรื่องวีซ่าที่เราพร้อมจะช่วยคุณ

ไอคอนเพื่ออธิบายกฎหมายครอบครัว

กฎหมายครอบครัว

ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการหย่าร้างและการแยกกันอยู่, การแบ่งทรัพย์สิน, ค่าเลี้ยงดูคู่สมรสและและบุตร เป็นเรื่องพิเศษเฉพาะ และจำเป็นที่จะถูกปรับให้เข้ากับแต่ละบุคคล ซึ่งพวกเราสามารถช่วยเหลือในเรื่องของการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนหย่า, ข้อตกลงทางการเงิน, หนังสือยินยอม, และการแบ่งทรัพย์สินสมรส

ไอคอนเพื่ออธิบายกฎหมายอาญา

กฎหมายอาญา

ประเด็นด้านตำรวจนั้นซับซ้อนและจำเป็นจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากพวกเรามีประสบการณ์ในกฎหมายด้านนี้ พวกเราจึงยืนหยัดเพื่อคุณและมุ่งมั่นในการให้คำแนะนำตลอดกระบวนการ

ไอคอนเพื่ออธิบายการขายและการซื้อของธุรกิจ

การซื้อขายธุรกิจ

ขั้นตอนการซื้อขายธุรกิจอาจเป็นสิ่งน่าท้าทายและเราจำเป็นจะต้องใส่ใจรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมไปถึงที่ตั้งของธุรกิจ ไม่ว่าคุณเป็นผู้ขายหรือผู้ซื้อ ทีมกฎหมายของเราพร้อมที่จะให้บริการอย่างตรงเวลาตลอดการซื้อขาย

ไอคอนเพื่ออธิบายกฎหมายการเช่าและการค้า

สัญญาเช่าและกฎหมายพาณิชย์

สัญญาเช่าเป็นเอกสารสัญญาทางกฎหมายระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่า โดยขั้นตอนนี้มักจะเป็นขั้นตอนแรกของการจัดตั้งธุรกิจ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องทำให้ถูกต้อง โดยพวกเราจะตรวจสอบเอกสารสัญญาเช่าและรายงานประจำปี เอกสารการเจรจา และพวกเรายังชี้ให้เห็นถึงสิทธิและภาระผูกพันต่าง ๆ ของคุณอีกด้วย

ไอคอนเพื่ออธิบาย Wills & Estates

พินัยกรรมและทรัพย์สิน

การทำพินัยกรรมที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนมรดก เนื่องจากจะทำให้ทรัพย์สินของคุณถูกสืบทอดตามความปรารถนา เมื่อมีบุคคลเสียชีวิต พวกเขามักจะจากไปโดยทิ้งทรัพย์สมบัติ สินทรัพย์ และหนี้สินที่จำเป็นจะต้องมีการจัดการและทำให้เสร็จสมบูรณ์ ในกรณีที่มีพินัยกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะมีการจัดการมรดกโดยผู้จัดการมรดกที่ระบุไว้ในพินัยกรรม หากไม่มีการทำพินัยกรรม ญาติที่ใกล้ชิดที่สุดของผู้เสียชีวิตมักจะเป็นผู้รับผิดชอบในการหาข้อสรุปเกี่ยวกับทรัพย์สินและอาจถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก

ภาพพื้นหลัง

หากคุณกำลังต้องการคำแนะนำเรื่องวีซ่า เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ