ภาพพื้นหลัง

บริการของเรา

บริการและข้อเสนอของเรา

ไม่ใช่แค่เรื่องวีซ่าที่เราพร้อมจะช่วยคุณ

ไอคอนเพื่ออธิบาย AAT และการอุทธรณ์ของศาล

AAT และการอุทธรณ์ของศาล

เมื่อสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแผนเสมอไป เช่น การถูกปฏิเสธวีซ่า ยกเลิก หรือยื่นไม่ถูกต้อง เรามีประสบการณ์สูงและประสบความสำเร็จในการเป็นตัวแทนใน Administrative Appeals Tribunal (AAT) ที่ทั้ง Migration & Refugee Division และที่ General Division . นอกจากนี้ ทนายความของเรายังได้รับการยอมรับให้เป็นตัวแทนทั้งที่ Federal Circuit (FCC) และศาลฎีกาของรัฐวิกตอเรีย

ไอคอนเพื่ออธิบายคำแนะนำทางกฎหมายทั่วไป

คำแนะนำทางกฎหมายทั่วไป

ทนายความของเรา นอกจากจะเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานแล้ว ยังมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเชิงพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายครอบครัว กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สิน และการทำสัญญา ยิ่งไปกว่านั้น ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถพูดได้ทั้ง ภาษาสเปน ภาษาจีนกลาง ภาษาจีนกวางตุ้ง และภาษาอินโดนีเชีย นอกจากนั้นยังมีภาษาตากาล็อก และภาษาไทยอีกด้วย

ไอคอนเพื่ออธิบายคำแนะนำการย้ายถิ่นฐาน

คำแนะนำเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐาน

ด้วยประสบการณ์ทางธุรกิจที่สั่งสมมา 70 ปี เราวิเคราะห์สถานการณ์ ความต้องการ และเป้าหมายของลูกค้าของเรา และพัฒนาเส้นทางการขอวีซ่าสำหรับอนาคตของพวกเขา

ติดต่อเราเพื่อขอคำปรึกษาหรือเยี่ยมชมหน้าวีซ่าของเรา วีซ่า ตัวเลือก

ไอคอนเพื่ออธิบายการประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ

ผู้ยื่นขอวีซ่าชั่วคราวส่วนใหญ่จะต้องมีประกันสุขภาพในระดับหนึ่ง ข้อกำหนดทางกฎหมายของการประกันสุขภาพที่ผู้ยื่นคำขอวีซ่าต้องมีจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าที่สมัครและตามสัญชาติของผู้สมัคร

เราได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการประกันภัยหลายรายเพื่อจัดระเบียบและรับรองว่าคุณจะได้รับอัตราค่าประกันสุขภาพที่สามารถแข่งขันได้

ไอคอนเพื่ออธิบายการประเมินทักษะ

การประเมินทักษะ

องค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญและท้าทายและข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการย้ายถิ่นฐานที่มีทักษะและวีซ่าที่ได้รับการสนับสนุนจากธุรกิจบางประเภทคือการได้รับการประเมินทักษะเชิงบวก

ด้วยทักษะมากกว่า 40 ทักษะในการประเมินหน่วยงาน ซึ่งแต่ละแห่งมีข้อกำหนดและข้อบังคับที่แตกต่างกัน อาจทำให้เกิดความสับสนและตึงเครียดในกระบวนการขอวีซ่า

ประสบการณ์และความรู้ของ I-Migration ในด้านนี้อำนวยความสะดวกในการประเมินทักษะมากกว่า 2000 รายการ ส่งผลให้อัตราความสำเร็จของเราอยู่ที่ 99%

ไอคอนเพื่ออธิบายความเป็นพลเมืองออสเตรเลีย

การเป็นพลเมืองออสเตรเลีย

การเป็นพลเมืองเป็นขั้นตอนสุดท้ายในเส้นทางการย้ายถิ่นฐานของคุณ และเราพร้อมที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายนั้น เราอำนวยความสะดวกในการยื่นขอสัญชาติ แนะนำคุณตลอดกระบวนการ และรับประกันว่าการเดินทางทั้งหมดจะราบรื่น

  • คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับสัญชาติออสเตรเลียโดยการมอบอำนาจ การสืบเชื้อสาย หรือการเกิด

  • เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับสัญชาติออสเตรเลียโดยการมอบอำนาจ คุณต้องอาศัยอยู่อย่างถูกกฎหมายในประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา 4 ปีก่อนที่จะมีการยื่นขอ โดยในปีสุดท้ายเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร มีข้อยกเว้นบางประการสำหรับข้อกำหนดด้านถิ่นที่อยู่นี้

  • ต้องใช้หลักฐานที่แตกต่างกันในการสมัครโดยสืบเชื้อสายหรือการเกิด

ไอคอนเพื่ออธิบาย DOHA MONITORING & COMPLIANCE AUDIT

การตรวจสอบติดตามและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ DOHA

ผู้สนับสนุนธุรกิจมาตรฐาน (SBS) ที่ได้รับอนุมัติมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลของผู้ถือวีซ่า 457/482 ตามรายละเอียดที่ประกาศไว้ในใบสมัคร หากการตรวจสอบดำเนินการโดย DOHA และเจ้าหน้าที่ติดตามของพวกเขาเชื่อว่ามีการละเมิดเกิดขึ้น ผู้สนับสนุนอาจถูกลงโทษหลายประการ

จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สนับสนุนจะต้องรักษาภาระผูกพันและเก็บรักษาข้อมูลที่ถูกต้องของพนักงานของตนตลอดเวลา เราสามารถตรวจสอบองค์กรต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้สนับสนุนยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนด และเป็นตัวแทนของผู้สนับสนุนในกรณีที่มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ DOHA

ไอคอนเพื่ออธิบายการตรวจสอบสิทธิในการทำงานของพนักงาน

การตรวจสอบสิทธิในการทำงานของพนักงาน

เรานำเสนอบริการตรวจสอบสิทธิในการทำงานของพนักงานเต็มรูปแบบ ซึ่งจะมอบรายงานการตรวจสอบโดยละเอียดเกี่ยวกับพนักงานทุกคนในธุรกิจของคุณ ข้อจำกัดในการทำงาน ความถูกต้องของวีซ่า และแนวทางการแก้ปัญหาการย้ายถิ่นฐานสำหรับพนักงานที่อาจจำเป็นต้องใช้

นับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเรื่องการย้ายถิ่นฐาน (การปฏิรูปการลงโทษนายจ้าง) ปี 2013 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2013 นายจ้างจะต้องได้รับโทษทางอาญาและทางแพ่ง ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบการจ้างงานบางประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะตัวอย่างต่อไปนี้: การจ้างคนงานจากต่างประเทศ (นักเรียน นักท่องเที่ยว ผู้อยู่อาศัยชั่วคราว) ที่ละเมิดสิทธิในการทำงานของตน ไม่ว่าจะเป็นการจ้างนักศึกษาเกิน 40 ชั่วโมงต่อสองสัปดาห์ ผู้ถือวีซ่าทำงานในช่วงวันหยุดมากกว่า 6 เดือน ผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยว หรือลูกจ้างที่วีซ่าหมดอายุโดยที่นายจ้างไม่ทราบ

การฝ่าฝืนบทบัญญัติโทษทางแพ่งมีโทษปรับสูงสุดถึง 49,500 ดอลลาร์สำหรับองค์กร และ 9,900 ดอลลาร์สำหรับบุคคลธรรมดา อย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าวทำให้กระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและกระทรวงมหาดไทย (DOHA) สามารถออกหนังสือแจ้งการละเมิดได้ เพื่อเป็นทางเลือกแทนการดำเนินคดีของศาล โดยกำหนดโทษหนึ่งในห้าของโทษทางแพ่งสูงสุด จะมีการขอคำสั่งลงโทษทางแพ่งในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามซ้ำแล้วซ้ำอีก

บริษัทที่ละเมิดบทบัญญัติทางอาญาจะถูกปรับสูงสุด 66,000 ดอลลาร์ ขณะที่ผู้ถูกตัดสินลงโทษอาจถูกปรับ 13,200 ดอลลาร์ หรือจำคุกสูงสุด 2 ปี

ภาพพื้นหลัง

หากคุณกำลังต้องการคำแนะนำเรื่องวีซ่า เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ