Employer Nomination Scheme 186 TRT Stream

Posted on 14 December 2023

Blog Post

Employer Nomination Scheme 186 TRT Stream

 

ต่อเนื่องจากกฏเรื่องวีซ่านายจ้างสปอนเซอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2023 นี้ มีคนสอบถามเข้ามาเยอะมากเกี่ยวกับการขอวีซ่าพีอาร์ 186 ENS วันนี้เราจะมาเขียนถึงเรื่องวีซ่า 186 ในประเภท Temporary Residence Transition Stream (TRT) โดยเฉพาะค่ะ

Temporary Residence Transition Stream (TRT) เป็นประเภทวีซ่าสำหรับผู้ที่มีนายจ้างสปอนเซอร์อยู่แล้ว โดยที่ผู้สมัครจะต้องถือวีซ่า 457 หรือ 482อยู่ จากเดิมที่จะต้องทำงานกับนายจ้างเดียวกันให้ครบ 3 ปีในระหว่างที่ถือวีซ่านายจ้างสปอนเซอร์อยู่ แต่หลังจากวันที่ 25 พฤศจิกายน 2023 ทาง Immigration Department ได้ลดหย่อนกฏข้อนี้เหลือแค่จะต้องทำงานกับนายจ้างอย่างน้อย 2 ปีใน 3 ปีเท่านั้นค่ะ ซึ่งเป็นข่าวดีมาก เพราะจะทำให้น้องๆ หลาย ๆ คนจะยื่นขอพีอาร์ได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะคะ

สำหรับขั้นตอนในการสมัครวีซ่า 186 TRT มีด้วยกัน 2 ขั้นตอน คือ

1. Nomination Application:  เป็นขั้นตอนของนายจ้างที่เสนอชื่อลูกจ้างที่ถือวีซ่า 482 หรือ 457 อยู่และทำงานมาครบตามที่กำหนดแล้ว

คุณสมบัติของนายจ้างเบื้องต้น มีดังนี้

  • มีการดำเนินการของธุรกิจอยู่จริงและถูกต้องตามกฎหมาย
  • นายจ้างจะต้องมีการสำรวจตลาดแรงงานในออสเตรเลีย และแสดงให้เห็นว่านายจ้างมีความจำเป็นต้องจ้างลูกจ้างต่างชาติเพื่อทำงานในตำแหน่งที่กำหนดเนื่องจากไม่สามารถหาลูกจ้างชาวออสเตรเลียได้แล้วจริงๆ และจะต้องแสดงหลักฐานว่ามีศักยภาพทางการเงินที่จะสามารถจ้างลูกจ้างคนดังกล่าวได้ไปอีกอย่างน้อย 2 ปี
  • หลังจากวันที่ 25 พฤศจิกายน 2023 จะยกเลิกการกำหนดอาชีพที่จะสามารถสมัครวีซ่า 186 TRT ได้ จะเปลี่ยนเป็นทุก ๆ อาชีพก็จะสมัครวีซ่าประเภทนี้ได้ ตราบใดที่ผู้สมัครถือวีซ่า 482 หรือว่า 457 อยู่ค่ะ
  • ค่าแรงต้องได้เทียบเท่ากับที่ลูกจ้างชาวออสเตรเลียทั่วไปได้รับ ซึ่งอย่างน้อยต้องเป็นค่าแรงขั้นต่ำของสาขาอาชีพนั้นๆ และจะต้องไม่ต่ำกว่า 70000 เหรียญต่อปี

.

2. Visa application: เป็นขั้นตอนยื่นสมัครวีซ่าของลูกจ้าง โดยสามารถยื่นสมัครวีซ่าพร้อมขั้นตอนการเสนอชื่อได้เลย หรือจะยื่นเมื่อ Nomination ขั้นตอนแรกได้รับการอนุมัติแล้วแต่ยังไม่เกิน 6 เดือนหลังจากวันที่ได้รับอนุมัติ  

คุณสมบัติของผู้สมัครวีซ่าเบื้องต้น มีดังนี้

  • มีอายุต่ำกว่า 45 ปี หรือมีข้อยกเว้นในบางกรณี*
  • มีผลสอบภาษาอังกฤษตรงตามเกณฑ์ (IELTS 6 ในทุกด้านหรือผลสอบอื่นๆ ที่เทียบเท่า) โดยที่ผลสอบจะมีอายุ 3 ปี
  • มีสุขภาพแข็งแรงตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • หลังจากวันที่ 25 พฤศจิกายน 2023 ผู้สมัครจะต้องถือวีซ่า 482 หรือ 457 มาอย่างน้อย 2 ปี ก่อนวันที่จะยี่นใบสมัคร และจะต้องมีหลักฐานว่ามีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 2 ปีใน 3 ปีด้วย (คือบางคนถึงวีซ่าครบ 2 ปีแล้ว แต่เนื่องจากลาหยุดยาวไป หรือมีเหตุผลอื่น ๆ เช่นลาคลอดลูก ทำให้ประสบการณ์ยังไม่ครบ 2 ปีก็ต้องกลับมาทำงานให้ครบก่อนถึงจะยื่นวีซ่าได้ค่ะ)

 

พี่อธิบายคร่าวๆ จะได้เห็นภาพว่าขั้นตอนเป็นอย่างไร และจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆ ที่ต้องการเตรียมตัวสมัครวีซ่า 186 TRT ค่ะ ใครที่คุณสมบัติครบถ้วนแล้วก็รีบสมัครเลยนะคะ รีบติดต่อเราเพื่อเริ่มเคส จะได้สมัครเป็นพีอาร์ไว ๆค่ะ 

 

Amy @ I-Migration 

Registered Migration Agent (MARN 1385337)

 

section background image

Need Visa Pathway Advice? We're here to help.