Section 48 Bar (กฏหมายมาตรา 48)

Posted on 27 March 2023

Blog Post

สวัสดีค่ะ

วันนี้พี่จะมาเขียนถึงความหมายของ Section 48 bar หรือว่า มาตรา 48 ที่น้องๆ อาจจะเคยได้ยินมาบ้างในการยื่นวีซ่าออสเตรเลียนะคะ น้องๆ บางคนไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องออกไปยื่นวีซ่าตัวใหม่จากนอกประเทศออสเตรเลีย ทั้ง ๆ ที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียอยู่แล้ว ซึ่งมันก็งงจริง ๆ ค่ะ พี่เลยอยากที่จะเขียนอธิบายรายละเอียดให้เข้าใจได้ง่าย ๆค่ะ

Section 48 bar จะมีผลบังคับทางกฎหมายเฉพาะกับผู้ที่วีซ่าถูกปฏิเสธ หรือถูกยกเลิกวีซ่าระหว่างที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียค่ะ ในกฎหมายคนเข้าเมืองมาตรา 48 นี้ถูกบัญญัติไว้ว่า หากผู้สมัครวีซ่าถูกปฏิเสธวีซ่าในระหว่างที่ตนอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ผู้สมัครเหล่านี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ยื่นใบสมัครวีซ่าตัวใหม่จนกว่าจะเดินทางออกนอกประเทศออสเตรเลียเสียก่อน (นอกจากมีข้อยกเว้นบางกรณีค่ะ)

สำหรับผู้สมัครที่ถูกปฏิเสธ หรือว่าถูกยกเลิกวีซ่านั้น มาตรา 48 หรือ Section 48 bar นี้ จะมีผลบังคับใช้ เมื่อ

 • ผู้สมัครอยู่ในประเทศออสเตรเลียตอนที่สมัครวีซ่า
 • ผู้สมัครที่ไม่ได้ถือวีซ่าหลัก หรือ Substantive visa (Substantive visa คือ วีซ่าหลักจำพวก subclass ต่างๆ ที่ไม่ใช่ Bridging visa)
 • วีซ่า Substantive ถูกปฏิเสธ หรือถูกยกเลิก

ตามที่อธิบายข้างต้น เมื่อติด Section 48 bar แล้ว ผู้สมัครจะไม่สามารถยื่นสมัครวีซ่าหลักตัวอื่นๆหากยังอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้ ดังนั้นการเดินทางออกนอกประเทศอาจจะเป็นวิธีเดียวที่ทำให้สามารถยื่นใบสมัครใหม่ได้ค่ะ อันนี้รวมถึงผู้สมัครรอง (secondary applicant) และครอบครัว (dependant) ที่รวมอยู่ในใบสมัครด้วยนะคะ ตัวอย่างเช่น

น้องซาร่าเรียนอยู่ในประเทศออสเตรเลีย หลังจากที่เรียนจบคอร์สแรกก็ยื่นสมัครวีซ่านักเรียนต่อไปอีกครั้งแต่ถูกปฏิเสธ ซึ่งหลังจากที่วีซ่าถูกปฏิเสธแล้ว น้องซาร่ามี 2 ทางเลือก คือ จะต้องกลับเมืองไทย หรือว่าไปยื่นใบสมัคร AAT เพื่อขออุทธรณ์ต่อ (หรือที่หลาย ๆคนเรียกว่าไปขึ้นศาล แต่จริงๆ แล้วขั้นตอนนี้ไม่ใช่การขึ้นศาลค่ะ) ในกรณีนี้น้องซาร่าตัดสินใจไปยื่นใบสมัคร AAT ต่อ และในระหว่างที่รอนั้น โชคดีว่าน้องซาร่าได้เจอกับนายจ้างที่ยินดีจะสปอนเซอร์น้องซาร่าบนวีซ่าสปอนเซอร์ TSS 482 และน้องซาร่ามีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ทุกอย่าง แต่เนื่องจากน้องซาร่าถือว่าเข้าข่าย Section 48 Bar เพราะโดนปฏิเสธวีซ่ามาก่อน และตอนนี้เรื่องอยู่ที่ AAT ฉะนั้นเพื่อที่จะยื่นวีซ่า 482 นี้ น้องซาร่าจะต้องออกนอกประเทศออสเตรเลียเพื่อที่จะยื่นใบสมัครให้ถูกต้องตามกฏหมายค่ะ หลังจากที่วีซ่าอนุมัติแล้ว น้องซาร่าก็สามารถกลับเข้ามาออสเตรเลียได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรค่ะ  

แล้วในกรณีใดบ้างที่ Section 48 นี้จะไม่มีผลบังคับใช้

 1. ในกรณีที่ใบสมัครวีซ่านั้น invalid หรือในภาษาไทยเราเรียกว่า ใบสมัครเป็นโมฆะ (ไม่ใช่ในกรณีที่ใบสมัครถูกปฏิเสธ) ในบางครั้งใบสมัครวีซ่าก็เป็นโมฆะ (invalid) ได้หากรายละเอียดที่ให้ไม่ตรงตามข้อกำหนดของวีซ่านั้นๆ เช่น ในกรณีที่ชำระค่าวีซ่าไม่ตรงตามประเภทของวีซ่าที่ยื่นสมัคร หรือว่าส่งใบสมัครในแบบฟอร์มที่ไม่ถูกต้อง ใบสมัครนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะทันที และไม่ถือว่าถูกปฏิเสธ ดังนั้นกรณีเช่นนี้ จะไม่ติด Section 48
 2. ในกรณีที่ถึงแม้จะถูกปฎิเสธวีซ่าตัวที่สมัครไป แต่วีซ่าหลักที่ถืออยู่ตอนนี้ยังไม่หมดอายุ เช่น น้องปีเตอร์ถือ Working Holiday visa อยู่และวีซ่านี้ยังเหลืออายุอีก 6 เดือน น้องปีเตอร์ได้ยื่นสมัครวีซ่านักเรียนไป และ 2 เดือนต่อมาได้รับคำตอบว่าวีซ่านักเรียนถูกปฏิเสธ กรณีนี้น้องปีเตอร์ยังมีวีซ่าหลักคือวีซ่า Working Holiday ที่ยังไม่หมดอายุเพราะวีซ่ายังเหลือเวลาอีก 4 เดือน ถึงแม้ว่าวีซ่านักเรียนที่ยื่นไปนั้นจะถูกปฏิเสธ น้องปีเตอร์ก็จะไม่ติด Section 48 ดังนั้นน้องปีเตอร์ก็ยังคงสามารถยื่นสมัครวีซ่าอื่นๆได้ระหว่างที่อยู่ในออสเตรเลียเพราะน้องปีเตอร์ยังมีวีซ่าหลักอยู่ ในทางกลับกันหากวันที่วีซ่านักเรียนถูกปฏิเสธและวีซ่าหลักของปีเตอร์ก็หมดอายุแล้ว เช่นนี้น้องปีเตอร์ก็จะติด Section 48 ค่ะ
 3. นอกจากนี้จะมีใบสมัครวีซ่าบางประเภทได้รับการยกเว้นจาก Section 48 ซึ่งหมายความว่าถึงแม้ว่าผู้สมัครจะถูกปฏิเสธหรือยกเลิกวีซ่ามาก่อน ผู้สมัครสามารยื่นสมัครวีซ่าเหล่านี้ได้เลยขณะที่ยังอยู่ประเทศออสเตรเลีย ตัวอย่างเช่น
 • Partner Visa 820/801
 • Protection Visa
 • Medical Treatment Visa
 • Special Category Visa
 • All Bridging Visas and
 • Child (Residence) Visa

ต้องทำเช่นไรเมื่อติด Section 48

เมื่อติด Section 48 และอยากจะยื่นใบสมัครวีซ่าออสเตรเลียอีกครั้ง ผู้สมัครอาจจะต้องยื่นสมัครวีซ่าจากนอกประเทศออสเตรเลีย (offshore) หรือว่าถ้าตอนนั้นกำลังรอเรื่องอุทธรณ์อยู่ ก็อาจจะสามารถยื่นสมัคร Bridging Visa B (BVB) เพื่อขอเดินทางออกนอกประเทศไปยื่นใบสมัครใหม่ค่ะ

กฎใหม่เกี่ยวกับการขอยกเว้น Section 48 (Section 48 Waiver)

เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 November 2021 มาตรานี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับวีซ่าเหล่านี้ค่ะ

 • Subclass 190 (Skilled Nominated)
 • Subclass 491 (Skilled Work Regional)
 • Subclass 494 (Skilled Employer Sponsored Regional)

นั่นหมายความว่า หากน้องถูกปฏิเสธวีซ่ามาก่อนระหว่างที่ยังอยู่ในประเทศออสเตรเลีย น้องยังสามารถยื่นสมัครวีซ่าดังกล่าวด้านบนได้โดยไม่ต้องออกนอกประเทศได้ค่ะ

ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม และอ่านบทความของเรา ไว้พบกันใหม่ในบทความต่อไปค่ะ หรือหากมีข้อสงสัย และอยากจะปรึกษากับทางเราเพิ่มเติม สามารถจองนัดปรึกษาได้ที่ https://i-migration.com.au/book-now/

 

Amy Suwinyatichaiporn

Registered Migration Agent

MARN 1385337

ข้อมูลต่างๆ ในบทความนี้เป็นข้อมูลที่อัพเดทถึงวันที่ 21 มีนาคม 2023

section background image

Need Visa Pathway Advice? We're here to help.