เรื่องเก่าเล่าใหม่วีซ่า 408 COVID-19 Pandemic – Australian Government Endorsed Event (AGEE) stream of the Temporary Activity (updated November 2022)

Posted on 15 December 2022

Blog Post

สวัสดีค่ะ ผ่านไปอีก 1 ปี พี่กลับมาเขียนถึงวีซ่า 408 นี้อีก เพราะยังได้รับคำถามเกี่ยวกับวีซ่านี้อยู่เยอะมากค่ะ หลายๆ คนเรียกวีซ่าประเภทนี้ว่าโควิดวีซ่า เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้ผู้สมัครได้ทำงานในประเทศออสเตรเลียได้ 6-12 เดือนโดยไม่ต้องเสียค่าวีซ่าในการสมัครเลยค่ะ

ซึ่งในปัจจุบันวีซ่านี้ยังสามารถสมัครได้อยู่ ยังไม่ได้หายไปไหนนะคะ ทาง Department of Immigration ยืนยันว่าจะยังเปิดรับสมัครวีซ่าอยู่ และยังไม่มีนโยบายที่จะยกเลิกวีซ่านี้ตอนนี้ค่ะ (แต่ในปีหน้าก็อาจจะไม่แน่ค่ะ) ก่อนหน้านี้จุดประสงค์ของวีซ่า 408 นี้คือเพื่ออนุญาตให้คนที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศตัวเองในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาอยู่ในออสเตรเลียต่อไปอย่างถูกกฏหมายได้ หรือว่าเน้นอนุมัติวีซ่านี้ให้กับคนที่ทำงานในหน่วยงานที่สำคัญ (Critical sector)เท่านั้น แต่ว่าในตอนนี้จุดประสงค์ของวีซ่า 408 นี้คือให้แรงงานหรือว่าชาวต่างชาติที่ทำงานอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้อยู่ทำงานต่อไป เพื่อที่จะช่วยเหลือนายจ้าง Australian Businesses ให้ผ่านพ้นวิกฤตการขาดแคลนแรงงานอย่างหนักในประเทศ

น้องๆ หลาย ๆคนก็ได้ถือวีซ่าประเภทนี้อยู่แล้วก็กลับมาถามพี่ว่าจะสามารถสมัครได้อีกครั้งหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่มีกฏนะคะว่าจะสมัครได้เพียงแค่ครั้งเดียว เพราะลูกค้าพี่หลาย ๆคนที่ทางเราสมัครไปให้อีกครั้ง บางคนถือวีซ่านี้เป็นครั้งที่ 3 หรือ 4 แล้วค่ะ

วันนี้พี่จะตอบถึงคำถามเกี่ยวกับวีซ่า 408 ที่หลาย ๆคนสงสัยกันเยอะมากนะคะ พี่จะเขียนถึงข้อมูลใหม่ที่ยังไม่ได้เขียนไปก่อนหน้านี้ เพราะว่ามีข้อมูลเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงใหม่ด้วยค่ะ โดยข้อมูลเหล่านี้มาจาก Department of Immigration (Major Events Visa Processing Team) โดยตรงเลยค่ะ

คําถําม คําตอบ
ผู้สมัครจะสามารถใส่ชื่อ
ผู้ติดตาม (family
members) ในใบสมัครด้วย
ได้หรือไม่
ได้ค่ะ แต่ผู้สมัครหลักและผู้ติดตามคนอื่นๆในใบสมัครจะต้องอาศัยอยู่ในออสเตรเลีย ณ เวลาที่ยื่นใบสมัครและเวลาที่รอวีซ่าอนุมัติด้วย
ทำไมยื่นสมัครวีซ่าไป
แล้วแต่ไม่ได้รับเอกสาร
Bridging visa
ถ้าตอนที่ยื่นสมัครวีซ่า 408 ผู้สมัครอยู่ในออสเตรเลียก็จะได้ bridging ดังนี้
– กรณีที่มีวีซ่าหลักในตอนที่ยื่นวีซ่าโควิด 408 น้องจะได้ Bridging visa A
(BVA)
– กรณีที่ไม่มีวีซ่าหลัก เช่นวีซ่าหมดไปแล้ว หรือว่าถือ Bridging visa อยู่ในตอนที่ยื่นวีซ่าโควิด 408 น้องจะได้ Bridging visa C (BVC)
*Bridging visa A หรือ C อาจใช้เวลานานถึง 5 วัน กว่าจะอนุมัติ
ผู้สมัครจะต้องทำอย่างไร
หากมีความจำเป็นต้อง
เดินทางออกนอกประเทศ
ออสเตรเลีย ระหว่างที่ยังรอ
ผลวีซ่าอนุมัติ
ผู้สมัครจะต้องมีวีซ่าที่อนุญาตให้เดินทางไป-กลับออสเตรเลียได้อย่างถูกกฎหมาย เช่น น้องจะต้องยื่นสมัคร Bridging Visa B (BVB) และต้องยื่นสมัครภายใน 3 เดือนก่อนการเดินทาง และควรจะยื่นอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง
*ผู้สมัครจะยื่นขอ BVB ได้หากถือวีซ่า BVA อยู่เท่านั้นค่ะ
เราจะต้องทำอย่างไร หาก
ต้องการเปลี่ยนนายจ้าง
ระหว่างที่รอผลวีซ่าออก
ถ้าหากว่าน้องทำงานอยู่ใน Key Sector (E.g. agriculture, food processing, healthcare, aged care, disability care, child care, and tourism and hospitality)

– น้องสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ ตราบใดที่งานนั้นยังคงอยู่ในลิสต์ของ Key
Sector
– น้องสามารถทำงานได้มากกว่า 1 ที่ หากที่ทำงานหลัก ยังคงอยู่ในลิสต์ของ
Key Sector

หากงานของน้องมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ยื่นวีซ่า หรือว่ารอวีซ่าพิจารณา น้องจะต้องแจ้งอิมมิเกรชั่นโดยกรอก ฟอร์มนี้ Notification of changes in circumstances (Form 1022) (172KB PDF) และอัพโหลดใน ImmiAccount.

ผู้ถือวีซ่าโควิด 408 จะต้อง
ทำอย่างไร หากต้องการ
เปลี่ยนนายจ้าง (ในกรณีที่วี
ซ่าอนุมัติแล้ว)
เนื่องจากสถานการณ์การขาดแรงงาน ณ ปัจจุบันยังมีอยู่มาก ทางอิมมิเกรชั่นได้ผ่อนปรนเงื่อนไข 8107 ลง ดังนั้นผู้สมัครและผู้ที่ถือวีซ่าโควิดสามารถเปลี่ยนที่ทำงาน และทำงานได้มากกว่า 1 ที่ โดยที่ไม่ต้องแจ้งอิมมีเกรชั่น

หากผู้ถือวีซ่าไม่ได้ทำงานที่เดิมแล้ว ก็ควรรีบหางานใหม่หรือควรจะดำเนินการทำเรื่องเดินทางออกนอกประเทศออสเตรเลีย

ผู้ถือวีซ่าโควิด 408 สามารถ
เดินทางออกนอก
ออสเตรเลียได้หรือไม่
ได้ค่ะ สามารถเดินทางเข้าออกออสเตรเลียได้อย่างถูกกฎหมายตราบใดที่ยังถือวีซ่าโควิดอยู่
ผู้ถือวีซ่าจะต้องทำอย่างไร
หากวีซ่าโควิดใกล้หมดอายุ
เมื่อวีซ่าโควิดตัวปัจจุบันใกล้หมดอายุ ในปัจจุบันน้องอาจมีสิทธ์ยื่นสมัครวีซ่าโควิดได้อีกครั้งหากน้องยังคงทำงานในออสเตรเลีย หรือว่าจะสมัครวีซ่าอื่นๆ ตามความเหมาะสม

ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม และอ่านบทความของเรา ไว้พบกันใหม่ในบทความต่อไปค่ะ 😊 หรือหากมีข้อสงสัย และอยากจะปรึกษากับทางเราเพิ่มเติม สามารถจองนัดปรึกษาได้ที่ https://i-migration.com.au/book-now/

Amy Suwinyatichaiporn
Registered Migration Agent
MARN 1385337

ข้อมูลต่างๆ ในบทความนี้เป็นข้อมูลที่อัพเดทถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

section background image

Need Visa Pathway Advice? We're here to help.